ท่องเที่ยว » 25 ภาพความงามของ "ญี่ปุ่น" ดินแดนที่ผสมผสานวัฒนธรรมกับความเจริญได้อย่างลงตัว!

25 ภาพความงามของ "ญี่ปุ่น" ดินแดนที่ผสมผสานวัฒนธรรมกับความเจริญได้อย่างลงตัว!

13 กุมภาพันธ์ 2018
11   0

ชมความงามของญี่ปุ่น ดินแดนที่วัฒนธรรมโบราณสามารถผสมผสานเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

 

กำแพงหนังสือ

 

สีสัน

 

วันฝนพรำในโตเกียว

 

เงาสะท้อน

 

วัดอาซากุสะ

 

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

ใจกลางเมือง

 

ชินจุกุ

 

เขตธุรกิจ

 

ย่านกินซ่า

 

วัฒนธรรมและความเจริญ

 

คะบุกิโช

 

วิถีชีวิต

 

ชาวญี่ปุ่น

 

ทางม้าลาย

 

วิถีชาวเมือง

 

อะเมะยะ โยโกะโชว

 

สายฝนโปรยปราย

 

สัญจร

 

อาทิตย์ตกที่โตเกียว

 

เงา

 

ตรอกโอโมอิเดะโยโกโจ

 

ภาษาญี่ปุ่น

 

ชิบุยะ

 

ปาจิงโกะ

 

ที่มา: BoredPanda

ที่มาของเนื้อหา : www.meekhao.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com